logo
  • Snel hulp nodig?
    Verslaafd?
  • Bel nu!
    085 1300 700

OVER PSF VERSLAVINGSZORG
PSF Verslavingszorg biedt hulp bij verslaving. Met een team van specialisten op het gebied van verslavingszorg bieden wij direct hulp en advies. Wij verzorgen behandelingen of klinische opnames. Wij begeleiden u of uw naaste(n) in het volledige traject van de intake tot de nazorg. Dit blijft overigens altijd maatwerk. Onze dienstverlening bestaat kort samengevat uit interventies (bekend van tv) en behandelingen. Onderdeel hierbij zijn adviesgesprekken (counselling) en begeleiding van de familie. In voorkomende gevallen kunnen wij ook bemiddelen klinische opnames in het buitenland.

STAPPENPLAN
Om u een beeld te geven van wat u kunt verwachten geven wij kort de stappen weer van een behandeling en een interventie:

BEHANDELING
– Intakegesprek
– Diverse vervolggesprekken
– Aanbeveling en diagnose
– Systeemgesprekken (indien nodig met familie)
– Ambulante behandeling of klinische opname
– Safehouse-traject met nazorg-programma
– Keuze met betrekking tot recovery companion

INTERVENTIE
– Telefonische pre-screening
– Intakegesprek (met alle betrokkenen)
– Diverse vervolggesprekken
– Documentatie en (intensieve) voorbereiding
– Datum prikken voor pre-interventie en interventie
– Projectmanagement en praktische voorbereiding
– Daadwerkelijke interventie
– Vervolgtraject (afhankelijk van uitkomst interventie)

Herstel is een proces, het kost tijd, het kost geduld, het kost investeren in jezelf, het kost je.. Alles inzetten wat je in je hebt, iedere dag weer opnieuw.

— Peggy-Sue Figueira